แปลความหมาย คำราชาศัพท์

Posted On มกราคม 31, 2011

Filed under คำราชาศัพท์

Comments Dropped leave a response

           สวัสดีครับเพื่อนๆ ตอนนี้ผมได้ทำงานวิชา ภาษาไทย ของ อ. ระวีวรรณ นะครับ ซึ่งมีข่าวมาให้แล้วให้แปลคำราชาศัพท์มา ซึ่งผมจะแปลให้ดูนะครับ ว่าคำราชาศัพท์คำไหนแปลว่าอะไรบ้าง

             เมื่อเวลา 17.15 น.วันที่ 4 ธ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ยังศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต รับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. ในการนี้พระราชทาน พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน
พระราชดำรัส ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์รับท่านทั้งหลายในวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสให้ขอบใจในพรอันบริสุทธิ์ที่ได้ถวายมาด้วยความจงรักภักดี ทรงปลาบปลื้มและทรงขอสนองพรทุกท่านที่ได้มีถวายมาอย่างจริงใจ ในการนี้ได้ทรงขอให้บอกทุกท่านและพระราชทานพรให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจและกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติและประชาชน ก็ขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทั้งในด้านส่วนรวมและส่วนตัว
ในโอกาสนี้ที่ไม่เสด็จลงเพราะทรงมี
พระอาการประชวรเล็กน้อย ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งได้ขึ้นเฝ้าฯ ได้อธิบายถึงพระอาการประชวรเบื้องต้น แต่สุดท้ายนี้ในพระปรมาภิไธยก็ขออัญเชิญพระราชกระแสขอบใจ สนองไมตรี และสนองพรพวกท่านที่ได้มาถวายพระพรในวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ สมปรารถนาทุกประการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตรัสว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระอาการประชวรที่ช่องพระศอ คือ หลอดลม หลอดอาหารอักเสบ ทำให้เสวยเครื่องไม่ค่อยได้ เลยถวายเป็นน้ำเกลือและยา ส่วนทางด้านหลอดลมก็มีเสมหะออกมามาก ทำให้รู้สึกไม่ทรงพระสำราญ และทำให้อ่อนเพลีย แต่ไม่มีไข้ และคิดว่าให้บรรทมพักไปสักพัก จนกระทั่งมีพระกำลังแล้วค่อยออกมาพบท่านหรือทำอะไรได้ เพราะคิดว่าตรงนี้อยากจะทรงพักดีกว่า เรื่องรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ทางแพทย์จะพูดด้วยภาษาที่ถูกต้องอีกที เท่าที่เห็นคือ ท่านก็ยังดูแล้วยังพระอาการไม่หนักมาก แต่อาจอ่อนเพลีย เพราะว่าเสวยไม่ได้เต็มที่และเสมหะออกแล้วติดอยู่ มีเสมหะแต่ติดอยู่ไม่ค่อยจะออก ถวายน้ำเกลือ เพื่อให้ล้าง ถ้าได้น้ำไม่พอเหมือนว่าคนที่มีเสมหะให้ดื่มน้ำมากๆ ถ้าดื่มได้ไม่ดีก็ถวายน้ำเกลือ ตอนนี้ออกมาบ้าง แต่คงถึงเวลาที่จะให้เฝ้าฯ แล้ว ก็จะให้เสมหะออกมาดีแต่ก็ไม่ทัน เลยโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รับพรและขอบใจพวกท่านแทน

จากนั้นเวลา 17.35 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จพระราชดำเนินกลับ
 

 1 พระกรุณา                       = เมตตา                            

2 เสด็จพระราชดำเนิน          =  เดินทาง                          

3 พระชนมพรรษา                = อายุ                                

4 พระราชทาน                    =  ให้                                 

5 พระราชวโรกาส                = โอกาส                             

6 เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท   = เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์        

7 ถวายพระพรชัยมงคล         =  ให้พร                              

8 พระราชดำรัส                   = คำพูดของพระมหากษัตริย์    

9 พระราชกระแส                 = คำพูด                               

10 พระราชทานพร              = ให้พร                               

11 พระอาการประชวร         = มีอาการเจ็บป่วย                      

12 พระปรมาภิไธย            = ชื่อของพระมหากษัตริย์

13 ถวายพระพร                = ให้พร

14 ทรงปลาบปลื้ม             = ปลาบปลื้ม

15 ช่องพระศอ                  = ช่องคอ

16 เสวย                          = รับประทาน

17 ทรงพระสำราญ             = สบายใจ

18 พระกำลัง                    = กำลัง

19 ถวาย                         = ให้
 
20 เสด็จพระราชดำเนินกลับ = เดินทางกลับ
 
                  เป็นอย่างไรบ้างละครับเพื่อนๆ ผมคงไม่ได้แปลแย่อะไรมากมายใช่มั้ยละครับ ^^ สำหรับคราวต่อไปนะครับ เราจะมาติดตาม Grand Chase กันต่อนะครับ สำหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ๊ายยยบายยยยย ครับ ^^

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Advertisements